หวยเดลินิวส์

หวยเดลินิวส์ เป็นอีกหนึ่งชุดเลขจากสำนักพิมพ์ดังที่แจกชุดตารางเลขเด่นมาให้คอหวยได้วิเคราะห์ และพิจารณาร่วมกัน โดยเว็บไซต์ HUAYWIN จะทำการวิเคราะห์ และจับเข้าคู่ชุดเลขจากหวยเดลินิวส์เป็นชุดเลข 3 ตัวเต็งโต๊ด และ 2 ตัวบนล่าง เพื่อให้คอหวยได้พิจารณาเป็นแนวทาง

หวยเดลินิวส์ 15/7/62

หวยเดลินิวส์ 15/7/62 จับเข้าคู่งวดนี้

จับคู่เลข 3 ตัว โต๊ด-เต็ง ได้แก่

267 – 276 – 672 – 627 – 762 – 726
630 – 603 – 306 – 360 – 036 – 063
904 – 940 – 409 – 490 – 049 – 094
234 – 243 – 324 – 342 – 423 – 432
739 – 793 – 397 – 379 – 973 – 937

จับคู่เลข 2 ตัว โต๊ด-เต็ง ได้แก่

22 – 62 – 72 – 32 – 92 – 02 – 42
26 – 66 – 76 – 36 – 96 – 06 – 46
27 – 67 – 77 – 37 – 97 – 07 – 47
23 – 63 – 73 – 33 – 93 – 03 – 43
29 – 69 – 79 – 39 – 99 – 09 – 49
20 – 60 – 70 – 30 – 90 – 00 – 40
24 – 64 – 74 – 34 – 94 – 04 – 44

หวยเดลินิวส์ 1/7/62

หวยเดลินิวส์ 16/6/62 งวดที่ผ่านมา

จับคู่เลข 3 ตัว โต๊ด-เต็ง ได้แก่

234 – 243 – 342 – 324 – 423 – 432
267 – 276 – 627 – 672 – 726 – 762
630 – 603 – 306 – 360 – 036 – 063
739 – 793 – 397 – 379 – 937 – 973
904 – 940 – 049 – 094 – 409 – 490

จับคู่เลข 2 ตัว บน-ล่าง ได้แก่

00 – 02 – 03 – 06 – 07 – 09
20 – 22 – 23 – 26 – 27 – 29
30 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39
60 – 62 – 63 – 66 – 67 – 69
70 – 72 – 73 – 76 – 77 – 79
90 – 92 – 93 – 96 – 97 – 99